Dådyr, blandet flok i Hindsgavl Dyrehave

Parringstid

Dådyrene lever i flokke der kan være af varierende størrelse. Som regel er der kønsadskilte flokke af hjorte med en klar rangorden og flokke af dåer (hunner) uden rangorden, men flokkene kan gå sammen. Dådyrenes parringstid er i oktober.  På det tidspunkt finder hjorten en egnet plads i skoven, som han gør til sit territorium. Det forsvarer han. Han skraber og graver med gevir og klove i jorden, så der opstår en fordybning, hvori han sprøjter urin og sæd. Derefter tramper han rundt, så der dannes et mudderhul (sølehul) som han nærmest bader i, så han dækkes af mudder på hoved hals og bug.  For at fremvise sin styrke spankulerer han frem og tilbage ved territoriet, mens han brøler.  Hvis en anden hjort kommer i nærheden af sølehullet kan der opstå kamp. Blandt dådyrene vælger dåen, hvilken hjort hun vil parre sig med, så hannerne forsøger at virke imponerende og lugte tiltrækkende.  Dåen opsøger et sølehul, hvor parringen foregår.