Du kan læse mere om tørlægningen af Gamborg Fjord og etablering af Føns Vang sø her og om fugletårn og fugleliv her