Indtryk fra svampeturen ved årsmødet 2015

Indtryk fra naturtur til Røjle Klint og Kasmose Skov d. 1.. 2016. 

Indtryk fra naturtur til Røjle Klint og Kasmose Skov d. 1.. 2016.

Indtryk fra Nattergaletur 2015

Indtryk fra slutning af nattergaletur

Indtryk fra "Vi slår ring om kysterne"  d. 31. januar 2016