Naturpark Lillebælt

Middelfart, Fredericia og Kolding Kommuner samarbejder om at oprette Naturpark Lillebælt. Formålet med at operette et område som Naturpark i Danmark er at give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser. For at blive mærket Danske Naturparker skal et naturområde leve op til 10 kriterier udviklet af en nationalkomite for naturparker i Danmark.  I øjeblikket har Lillebælt fra Trelde Næs i nord til Hejlsminde i syd status af pilotnaturpark. Du kan læse mere om  kravene til naturparker generelt  her og mere om Naturpark Lillebælt her