Kronhjort  september 2016 på Sletten i Hindsgavl Dyrehave.

 

Parringstid

Størstedelen af året lever kronhjorte (han) og hinder (hun) adskilt i kønsopdelte flokke, og i Dyrehaven ses de kun undtagelsesvis på sletten. De gemmer sig i skoven det meste af dagen men kommer dog på sletten ind imellem for at æde græs.  I brunstperioden bliver forholdet mellem hjortene (hannerne) hierarkisk og de kæmper om at være på førerposition ved at brøle, skrabe i jorden, rulle sig i mudder og om nødvendigt udfører de drabelig kampe, der dog sjældent fører til egentlige skader.  I Hindsgavl Dyrehave kan vi, fra midt i september til ind i oktober opleve, at de gamle kronhjorte brøler både for at tiltrække hinder til deres harem og for at holde konkurrerende hjorte på afstand. Hinderne er kun parringsvillige i få timer og hjorten inspicerer jævnligt deres lugt for at holde sig orienteret om, hvornår det er tid for parring. I udkanten af flokken kan konkurrerende hjorte luske rundt. Hjorten har meget travlt med at passe på sit harem og han spiser stort set ikke i brunstperioden, derfor kan han tabe helt op til 60 kg. Han svækkes og må eventuelt se sig overvundet af en yngre hjort, der ”overtager” de hinder der ikke er befrugtet.