Lige øst for Ejby by ligger Ejby Mose - et af Fyns største moseområder. Området består af Ejby Mose og Kingstrup Mose. Hele området er på ca. 270 ha. og er en blanding af tørvesøer, engområder, vandløb, områder med bl.a. pilekrat og opdyrkede arealer.

Der er et rigt fugleliv i Ejby Mose, bl.a. en stor bestand af nattergale.

Områder er ejet af ca. 70 lodsejere, herunder Middelfart Kommune. Der er store rekreative interesser i området.

I 2015 er der påbegyndt naturgenopretning af Ejby Mose, hvilket bl.a. har betydet nyanlæggelse af stier, rydning af områder, hegning og afgræsning.

Alle besøgende er velkomne gående, cyklende eller ridende.

Der er etableret parkering ved Ejby (se skilte).

 

 

I Ejby mose har Middelfart Kommune bygget en gangbro der fører  midt ud i rørsumpen.  Her opleves livet i rørsumpen på nært hold