Håre Mose dækker et areal på 6,5 hektar er et naturplejeprojekt. I over 150 år har vandstanden været sænket med 1½ meter.

Mosen er blevet genskabt ved at hæve vandstanden til det naturlige niveau, og ved rydning af uønske bevoksning. Herved er der skabt gode betingelser for at få reetableret den specielle naturtype med de sjældne planter som foretrækker den næringsfattige mosebund som levested.

Turen gennem Håre Mose er ca. 2 km. lang, men kan nemt kombineres med en tur til klakkebjerg og Brænde Ådal. Læs mere om Brænde Å og Klakkebjerg nedenfor.

Færdsel må kun foregå på stierne, og hunde skal holdes i snor.