Ovenpå klinten findes naturtypen kalkoverdrev, et græslandskab, hvor der på kalkrig jord findes mange forskellige planter. For eksempel kan du finde det lidt romantiske hjertegræs. De mange planter medfører, at der også skabes rum for mange smådyr.

Naturstyrelsen har i 2014 gennemført et projekt, der tager sigte på at fremme græsning på overdrevet for at hindre tilgroning og derved skabe gode muligheder for overdrevsplanterne

På foto nedenfor til højre kan du øverst se nogle ældre jordlag og nederst kan du se mærker efter udskridning.

Hvis du vil vide mere om Røjle Klint kan du se her