Billederne viser indtryk fra:

  1. Skov ved Fænøsund
  2. Kyst med skov langs Fænøsund
  3. Udsigt over Lillebælt
  4. Eng Ejby Mose
  5. Kyst nær Gals Klint
  6. Strib Nordstrand
  7. Udsigt over kyst ved Båring Strand
  8. Lysning fra Skov nær Middelfart
  9. Spor efter skred i Kasmose Skov
  10. Kyst ved Slotsbanke