Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal vi ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så vi kommer til at kende vores kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Vi kan give ros eller ris til myndighederne og lodsejere og fortælle om vores sejre gennem lokalpressen. Det kan også være gennem et arrangement, f.eks. ”DN Middelfarts store lokale sag – sådan blev resultatet”.

Arbejdet med de forskellige sager foregår i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Når vi arbejder med de forskellige sager kræver det også kendskab til lovgivningen. Vi kan følge nogle af de mange kurser, Som DN udbyder gennem Naturens Universitet, hvor vi får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan vi altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.