Brænde Ådal er vel nok en af de smukkeste ådale i Danmark. Brænde Å starter nær Tommerup Stationsby og løber gennem et meget varieret terræn med enge, rigkær og flotte ådale. Åen er 28 km lang og løber nogle steder gennem 20 meter dybe ådale. På en strækning på 9 km har åen et fald på ikke mindre end 40 meter. Brænde Å løber også tæt forbi Klakkebjerg, et af områdets flotteste udsigtspunkter.

Der er et meget rigt dyre- og planteliv i og omkring Brænde Å.

Ca. 4,5 km fra Brænde Å´s udløb i Lillebælt ligger Brende Mølle, hvor der siden 1500-tallet har været udnyttelse af vandkraften. Selve Vandmøllen er ikke i drift mere, men den gamle mølledam fremstår som et smukt vådområde. Fisketrappen og faunapassagen er anlagt i 1990.

Brænde Å er et virkelig godt ørredvand, hvilket det årlige el fiskeri tydeligt viser.

Der er flere spændende ture i området.  Se folder her.