Tak til Jørn Chemnitz, der på baggrund af videnskabelige fakta og egne iagttagelser gav os indsigt i hvordan livet i Lillebælt har ændret sig drastisk på bare ganske få år. Hvor havvandet tidligere led under udledning af urenset spildevand, så viser undersøgelser, at det nu hovedsageligt er landbruget, der med 70% af den samlede udledning af kvælstof, er den altovervejende årsag til det iltsvind vi ser for øjeblikket. Det er Jørns opfattelse, at det ikke er landbrugets skyld, men at svigtet falder tilbage på Christiansborg. Ved af begrænse udledningen af kvælstof vil det være muligt at genoprette balancen. Herfra skal lyde en klar opfordring til politikerne om at standse ulykken bl.a. ved at hjælpe landbruget til en mere miljøvenlig produktion.

Også tak til Arternes Fredericia for at fortælle om deres arbejde og ønske om et samarbejde på tværs af bæltet