Nyhed

Hvordan er den økologiske tilstand i Russelbæk?

Det havde vi sat os for at undersøge nærmere. Mandag den 13.maj havde DN Middelfart inviteret til åbent bestyrelsesmøde ved Russelbæk. Formålet var at undersøge og sætte fokus på de økologiske forhold i bækken - og hvilke tiltag der er påtænkt i forbindelse med oprensning og genskabelse af bækkens balance.

Vi kunne med det blotte øje konstatere at bækken er voldsomt belastet, tilgroet og ildelugtende. Dette skyldes bl.a., at overløbsvand fra det nærliggende område løber ud i Russelbæk og videre ud i Middelfart Marina.


Tidligere har der været et liv af små ørreder, hundestejle og ål i Russelbæk Hertil kommer gråænder, rørhøns, rørsanger og sivsanger og mange andre af vores kendte havfugle. I vinterhalvåret er der desuden isfugl. Desværre er der observeret en tilbagegang i biodiversiteten.


En Vandløbsmedarbejder fra Middelfart Kommune oplyste på turen, at Russelbæk ikke indgår i Middelfart Kommunes nuværende vandløbsplan. Det påtænkes dog at lave en vandprøve, for at få kendskab til vandløbets faktiske tilstand. Efterfølgende er planen, at bækken skal renses op.


Der skal i 2026 udarbejdes en ny vandmiljøplan. Her er det vores håb, at der i lighed med ny- bebyggede områder, også vil være fokus på at separere regn-og overfladevand fra kloakvand i ældre bydele. Det vil betyde, at rensningsanlæggene i højere grad vil kunne følge med ved større mængder nedbør og dermed ikke udlede de skadelige mængder af affaldsvand. Sker det, vil det blive til glæde og gavn for Russelbæk, den kystnære natur og i dette tilfælde også sejlere, kajakroere og badegæster ved Marinaen.